360 VR's from www.firefly.ph

360VRs taken January 31, 2010
360VRs taken from 11/27 to 12/1, 2009
VRs taken September. 1, the day of the maiden voyage

VRs taken August 31, 2009

VRs shot on June 27, 2009
VRs shot on June 3, 2009